Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

Uchimura Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Uchimura Trading (Shanghai) Co., Ltd. Uchimura Trading (Shanghai) Co., Ltd. Uchimura Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1 2 3

Tổng quan về công ty & tổ chức Tên công ty Công ty TNHH Uchimura Thành lập Tháng 11 năm 1939 Hợp nhất Tháng 10 năm 1952 Giám đốc điều hành chủ tịch Hội đồng quản trị Masaaki Uchimura Chủ tịch Masanori Uchimura Giám đốc Shinjiro Yagi Kiểm toán viên ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Kiểm soát chất lượng


                    

Tìm hiểu thêm